Socrates (c. 470 – 339 SM) (Bah. 3)

Kaedah Socratic

Plato-raphael.jpgBarangkali sumbangan Socrates yang terbesar kepada pemikiran Barat ialah kaedah dialektik (menjawab suatu persoalan soalan dengan suatu persoalan baru) bernama Kaedah Socratic yang digunakan untuk membincangkan konsep-konsep kunci moral seperti Kebaikan dan Keadilan. Kaedah ini mula-mula diterangkan oleh Plato di dalam Socratic Dialogue. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seseorang akan bertanyakan soalan dan setelah menemui jawapannya, dia akan menemui jawapan bagi menyelesaikan masalahnya. Ini telah membawa kepada permulaan Kaedah Saintifik, di mana dinyatakan bahawa langkah pertamanya ialah untuk menamakan permasalahan dalam bentuk sebuah soalan. Untuk ini, Socrates dianggap sebagai bapa political philosophy dan ethics atau falsafah moral, dan sebagai pencetus kesemua tema besar dalam falsafah Barat umumnya. (Kaedah ini mungkin telah dicadangkan oleh Zeno dari Elea, tetapi Socrates menambahbaik dan mengaplikasikannya dalam permasalahan ethics.)

Dalam kaedah ini, suatu rangkaian soalan-soalan diajukan untuk membantu seseorang atau sebuah kumpulan untuk mengetahui kepercayaan dasar mereka dan sejauh mana pengetahuan yang mereka ada. Kaedah Socratic ialah kaedah negatif penghapusan hipotesis (hypothesis elimination), di mana hipotesis-hipotesis yang lebih baik ditemui dengan cara mengenalpasti dan menyahkan hipotesis-hipotesis yang membawa kontradiksi (contradictions). Ia direkabentuk untuk memaksa seseorang memeriksa kepercayannya dan kesahihan kepercayaan tersebut. Socrates pernah berkata “Aku tahu kau takkan percayakanku, tetapi Kecemerlangan Manusia yang tertinggi ialah untuk menyoal diri sendiri dan mereka yang lain.”

Sumber terjemahan: Wikipedia

Leave a comment

Filed under appreciative, images

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s